H Upitnik

STOMATOLOŠKA KOMORA SRBIJE
UPITNIK ZA PACIJENTA U VREME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID 19 VIRUSOM
  MŽ  DANE
  DANE
  DANE
  DANE
  DANE

  Napomena:
  Stomatolog je preduzeo sve mere zaštite u skladu sa preporukama državnih organa RS i Stomatološke Komore Srbije za stomatološke ordinacije tokom trajanja epidemije COVID 19.