Blog

Minimalna intervencija
Pametni materijali su revolucija u mnogim područjima stomatologije. Potraga za idealnim restorativnim materijalom dovela je do otkrića materijala koji su takozvane „biomimetičke“ prirode jer njihova svojstva mogu oponašati prirodne strukture zuba.

 

Poslednjih godina došlo je do značajnog poboljšanja i razvoja materijala u stomatologiji. Budući da stomatologija u velikoj meri zavisi od upotrebe različitih materijala, korišćenje novih ‘pametnih’ materijala omogućava poboljšan kvalitet lečenja zuba zbog njihovog potencijala da se inteligentno prilagodjavaju na različite lokalne promene u svojoj okolini.

PAMETNE PLOMBE

Kako se vrše te pametne popravke, na koji način deluju takozvane pametne plombe? U ustima se smenjuju procesi demineralizacije i remineralizacije. Demineralizacija je proces u toku koga nastaje oštecenje zuba. Kiseline iz hrane i loši produkti iz bakterija deluju na gleđ i oštećuju je. Suprotno demineralizaciji, postoji proces remineralizacije kada minerali obnavljaju oštećenu strukturu. Kada prevagne proces demeralizacije dolazi do pojave karijesa.

Danas, sa uznapredovalom stomatologijom, imamo nove biokompatibilne materijale za rešavanje ovog problema. Oni se u ovu ravnotežu aktivno uključuju oslobađanjem kalcijumovih, fluoridnih i hidroksilnih jona, kada pH vrednosti padnu ispod kritičnog pH 5, 5 u okolini zuba. Na taj način, deluju protiv demineralizacije površine zuba i pomažu u remineralizaciji. Štaviše, mogu da vezuju fluor iz pasti i rastvora i prave rezerve! Pametne plombe se, takođe, bolje vezuju za zubne ivice i svojim odbrambenim osobinama sprečavaju pojavu karijesa ispod plombe, što je najčešći uzrok zamene starih plombi.

 

 

‘SMART koncept’ ne odnosi se samo na popravke, već ima izuzetno širok spektar primene u stomatologiji: higijena, implanti, keramika, lečenje parodontopatije. 

 

 

 

PAMETNA KERAMIKA

1995. godine je izumljen prvi potpuno keramički zubni most. Od tada su proces i materijali testirani i uvedeni na tržište kao CERCON. Čvrstoća i tehnologija CERCON-a omogućuju proizvodnju mosta bez nerđajućeg čelika ili metala. Celi keramički materijal na bazi cirkonijum-oksida nije pečen u slojevima na metalu, već je izrađen iz jedne jedinice, bez metala. Celokupni proizvod je biološki kompatibilan, sa čvrstoćom otpornom na stvaranje pukotina. Upotrebom CERCON-a neugledni tamni rubovi i siva senka od metala više ne predstavljaju problem. Koristi se i u izradi  implantata jer je biokompatibilan.

PAMETNO LEČENJE PARODONTOPATIJE

Prirodne bakterije mlečne kiseline Lactobacillus reuteri Prodentis su izvorno izolovane od čoveka sa dobrim oralnim zdravljem, koji nije imao problema sa desnima ili karijesom. Svaka tableta sadrži barem 200 miliona živih bakterija Lactobacillus reuteri. One svojom brojnošću nadjačavaju patogene bakterije u ustima i tako im, na pametan način, onemogućavaju štetno dejstvo na zube i sluzokožu.

Upotreba je klinički testirana u više od 20 naučnih studija i sigurna za decu, odrasle, starije i trudnice.

PAMETNI IMPLANTATI

Pametne površine stomatoloških implantata pomažu boljem povezivanju sa kostima i odbrani od infekcije, smanjujući rizik odbacivanja implantata. Površinski sloj se vremenom otapa i oslobađa kalcijum i fosfat koji potstiču rast kostiju. Kost raste u površinu implantata što rezultira poboljšanim srastanjem. Ovo spajanje takođe čini implantat funkcionalnijim, jer pomaže da kosti i implantat podele teret žvakanja. I nanočestice srebra su uključene u površinski sloj, kako bi se smanjile infekcije. Otapanjem, otpušta se srebro koje deluje antimikrobno. Na taj način, ograničava se količina antibiotika i osigurava zaštita od infekcije na mestu implantata. 

PAMETNE ČETKICE

Četkica za zube je opremljena senzorima koji prate njen položaj i orijentaciju, dajući povratnu informaciju o individualnoj tehnici pranja u više zona četkanja. Četkica doslovno mapira usta u 3D prostoru tokom pranja, pomažući da se operu ona područja koja se lako propuštaju. Ako četkica registruje previše pritiska u senzoru, ručka će pulsirati, upozoravajući da je potrebno smanjiti pritisak.

Smart četkicu je potrebno samo voditi, a ona će odraditi ostalo 🙂

Uvođenjem ovih materijala u praksu i podučavanjem naših pacijenta kako na pravilan način da održavaju oralnu higijenu – na sigurnom smo putu do zdravlja usta.