Garancija

Garancija kvaliteta protetskih i implantskih radova

Na lekaru je da pomogne pacijentu da dođe do najboljeg i za njega prihvatljivog rešenja, a da kvalitetom obezbedi trajnost. Sa novim MI konceptom na inovativan način rešavamo stare izazove, uz bolji kvalitet, a time i trajnost – što nam omogućava da dajemo posebnu garanciju na stomatološke usluge.
Refundacija troška i/ili ponavljanje postupka ili dopuna postupka se obavlja u sledećim slučajevima:

Protetika

Trajanje garancije na protetske radove, krunice i fasete je pet godina. Podrazumeva zamenu krunice izrađene u našoj ordinaciji, novom krunicom istog tipa, i to u slučajevima većeg pucanja keramike do metala ili u slučaju loma mosta.

Garancija ne podrazumeva besplatnu zamenu krunica ukoliko se pacijent po fiksiranju rada predomisli u vezi boje ili oblika krunice.

Garancija je važeća ukoliko pacijent dolazi na redovne kontrole svakih šest meseci, i dostavi kontrolne ortopane kada je to precizirano u individualnom planu.

Implanti

Garancija na implante je doživotna.

Program garancije za implantat:

U slučaju da se vaš implantat olabavi i mora se ukloniti, postaviće se novi implantat i izraditi krunica na implantatu, bez troškova za vas. Ako se keramika polomi na kruni (na implantatu), kruna će biti zamenjena bez ikakvih troškova.

U slučaju gubitka implanta koji nije opterećen protetskom nadoknadom, implant će biti zamenjen o trošku ordinacije, ukoliko i dalje postoje uslovi za ugradnju (kvalitet i kvantitet kosti). Ako ne postoje uslovi za ugradnju novog implanta, primeniće se nadoknade kosti ili ćemo promeniti protetski plan.

Da biste zadržali ovu garanciju na snazi, morate prihvatiti sledeće:
    • Dozvolićete nam da obavimo neophodnu terapiju kako bismo eliminisali vaše probleme sa oralnim zdravljem i rekonstruisali poremećen zagrižaj, ukoliko je prisutan.
    • Ako se utvrdi da škrgućete zubima, napravićemo splint koji ćete nositi noću.
    • Dolazićete na redovne kontrole uklanjanja čvrstih i mekih naslaga. Primenjivaćete preporuke oralne higijene i ishrane, što je glavni faktor dugotrajnog oralnog zdravlja.
    • Nećete pušiti. Garancija za implantate je nevažeća za pušače.

Ako se slažete i pridržavate se odredbi ove garancije, ona ostaje na snazi tokom vašeg životnog veka. Međutim, ukoliko prekršite neku od gore navedenih odredbi, garancija se poništava.

Uspeh zavisi od vaše saradnje. Kao rezultat toga, mi smo srećni da vam ponudimo doživotnu garanciju na implantate koji nose solo krunice.

Napomena: Doživotna garancija ne može biti ponuđena na implantatima koji nose overdentures ili fiksnim mostovima. Takve protetske nadoknade zahtevaju zamenu istrošenih zuba tokom vremena. Zamena zuba u ovim slučajevima ne zahteva uklanjanje ili zamenu implantata.