Dentalni turizam

Posedujemo Sertifikat Ministarstva zdravlja o ispunjenim uslovima za učešće u Projektu razvoja i promocije zdravstvenog turizma u Republici Srbiji.

Kako funkcioniše Dentalni turizam?

    1. Pacijent se javlja sa problemom za rešavanje.
    2. Šalje nam ortopantomografski snimak, 3D snimak vilica, ukoliko je potrebno i fotografiju e-mailom. Sve to je nužno kako bi se što jasnije sagledala situacija. Sledeći korak, radi se analiza slučaja, kao i izrada orijentacionog plana lečenja.
    3. U najkraćem roku šaljemo plan terapije e-mailom. Sledi dodatna diskusija o detaljima preko telefona (WhatsApp, Viber, Skype). Precizno se definišu intervencije koje treba uraditi, trajanje lečenja, broj potrebnih dolazaka, kao i cena tretmana.
    4. Dogovara se vreme dolaska u ordinaciju i povratka kući, po završenom lečenju.
    5. Nakon uspešno urađene terapije, dogovaramo se o dolasku na kontrolni pregled.

Pacijentima iz inostranstva obezbedjujemo potreban smeštaj za vreme trajanja stomatološke intervencije. Veoma smo raspoloženi da pomognemo u organizaciji slobodnog vremena, van rasporeda intervencija.

Garancija na pružene stomatološke usluge

Sertifikati Ministarstva zdravlja o ispunjenim uslovima za učešće u Projektu razvoja i promocije zdravstvenog turizma u Republici Srbiji:

Sertifikat Ministarstva zdravlja – srpski

Sertifikat Ministarstva zdravlja – engleski